Over Gebouweninspectie

Gebouwen Inspectie Nederland is een onafhankelijk advies- en inventarisatiebureau met een pragmatische instelling. Meedenken met onze opdrachtgevers, plezier in ons werk en flexibiliteit, dat vinden we belangrijk. 

Wij helpen u graag antwoorden te vinden op uw bouwkundige- of slooptechnische vragen en willen u adviseren op het gebied van verduurzaming van uw pand. Voor het uitvoeren van asbestinventarisaties in gebouwen zijn wij gecertificeerd conform het 'Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering'. In het aardbevingsgebied hebben wij veel ervaring met het inspecteren van asbest in gebouwen. Wij hebben dagelijks contact met diverse overheden en weten snel de juiste weg voor u te vinden. Tevens kunnen wij indien nodig een bodemonderzoek en/of flora- en fauna-onderzoek voor u regelen in samenwerking met ons zusterbedrijf Eco Reest.

Vragen of kennismaken?

Heeft u vragen of wilt u met ons kennismaken? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Mark Kikkert, per mail of via ons contactformulier.

Deelname klankbordgroep Ascert

De Klankbordgroep Ascert is een vertegenwoordiging van de DIA’s, DAV-ers en DTA-ers, die de asbestinventarisaties en -verwijdering uitvoeren.
De Klankbordgroep heeft tot doel om de kwaliteit van de werkomstandigheden in de asbestbranche te verbeteren, door deelname aan de werkkamers Persoon en Proces van Ascert (de normbeheerder voor asbestonderzoek). Daarnaast heeft de klankbordgroep korte lijnen met SZW en iSZW om te overleggen over uitdagingen op het gebied van het veilig werken met asbest. Tenslotte deelt de Klankbordgroep kennis over de uitvoering van asbestwerkzaamheden met haar achterban.
Een van onze medewerkers neemt deel in de klankbordgroep, en is tevens lid van het dagelijks bestuur ervan. Vanuit deze rol is de medewerker eveneens vertegenwoordiger van de Klankbordgroep in de Werkkamer Persoon van Ascert.

Stageplek

Als je op zoek bent naar een stageplek, dan kun je contact met ons opnemen. We kunnen stage- en afstudeerplekken bieden voor diverse werkzaamheden binnen ons bedrijf.

Algemene voorwaarden

Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de algemene voorwaarden, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Drenthe onder nummer 04082069. Klik hier voor het downloaden van onze algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Kantoor Zuidwolde

Kantoor Appingedam Kantoor Almere

Industrieweg 20
7921 JP Zuidwolde (Dr.)
Telefoonnr: 0528-331100
Faxnr: 0528-331101

 

Opwierderweg 160
9902 RH Appingedam
(Bezoek op afspraak)
Telefoonnr.: 0596-571230

Transistorstraat 91-34
1322 CL Almere
Telefoonnr: 036-8200376

Algemeen e-mailadres: info@gebouweninspectie.nl
Website: www.gebouweninspectie.nl 

KVK-nummer: 04082069
BTW-nummer: NL 8158.84.758.B01