Flora & Fauna

Wij kunnen u pragmatisch en helder adviseren op het gebied van flora en fauna en de bijbehorende vergunningstrajecten. Dit doen we door naast u te gaan staan en u te laten delen in onze kennis en ons netwerk. Ons zusterbedrijf Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Hiermee borgen wij onze kwaliteit en garanderen wij u een passend advies.

Wat kunnen wij betekenen voor u op het gebied van flora en fauna?

  • Verkennend onderzoek wet natuurbescherming
  • Inventarisatie en onderzoek diverse soortgroepen (vogels, vleermuizen, amfibieën, vissen, reptielen, overige zoogdieren)
  • Ontheffingsaavraag
  • Vergunningtraject wet natuurbescherming
  • Uitvoeren mitigerende maatregelen
  • Nestkastcontrole
  • Ecologische input in de planontwikkelingsfase

Ons team bestaat uit ervaren mensen met een pragmatische kijk op de zaak. Wij voeren ons werk uit conform soortenstandaarden van RVO en protocollen van het Netwerk Groene Bureaus.

Vragen of kennismaken?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze kantoren, ons uw vraag sturen per mail of via ons contactformulier.