Asbestinventarisaties

Een asbestinventarisatie wordt door ons uitgevoerd in het kader van de indiening van een sloopmelding voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk of object. Uw gemeente vereist dit in het kader van de gemeentelijke bouwverordening. Het doel van een asbestinventarisatie is het in kaart brengen van alle asbesthoudende elementen in een gebouw of object. Door middel van het beoordelen van o.a. bouw- en bestektekeningen en interviews, kunnen wij in een vroegtijdig stadium de (mogelijke) aanwezigheid van asbesthoudende materialen in uw bouwwerk onderkennen. Het gehele, te slopen bouwwerk wordt vervolgens door onze inspecteur onderzocht op asbestverdachte materialen. Hierbij kan licht destructief onderzoek plaatsvinden.

Indien tijdens de asbestinventarisatie een redelijk vermoeden bestaat dat er verborgen asbest in uw bouwwerk aanwezig is en er op dat moment geen destructief onderzoek kan plaatsvinden, dan dient er een aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. Dit gebeurt voorafgaand aan de daadwerkelijks sloop. In het eerste inventarisatierapport wordt dit duidelijk beschreven. De voorwaarde van een aanvullende asbestinventarisatie maakt dan deel uit van de door uw gemeente geaccordeerde sloopmelding.
Bij deze aanvullende asbestinventarisatie worden destructieve handelingen verricht, bijvoorbeeld in de vorm van het weghalen van het plafond of een muur. Van asbestverdacht materiaal wordt door ons een monster genomen. De rapportage ontvangt u als opdrachtgever, maar deze kan, indien gewenst, ook worden verzonden naar de gemeente of het asbestsaneringsbedrijf. Conform de sloopmelding kan, na verwijdering van het asbesthoudende materiaal, de bouwkundige sloop beginnen.

Gebouwen Inspectie Nederland BV kan deze asbestinventarisatie op deskundige wijze en op maat voor u uitvoeren. De uitslag van de analyse van het asbestverdachte materiaal ontvangen wij binnen 24 uur (op werkdagen) en kan, indien gewenst, op dat moment aan u worden doorgegeven.

Vragen of kennismaken?

Wilt u meer weten over asbestinventarisatie en wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen met Mark Kikkert via 0528-331100, per mail of via ons contactformulier.