Bouwkundige inspecties

Er zijn vele redenen voor het laten uitvoeren van een bouwkundige inspectie, wij denken graag met u mee om te zorgen voor de rapportage die aan uw behoefte voldoet.

De aanleiding tot het uitvoeren van een bouwkundige keuring kan uw voornemen zijn om een gebouw te verkopen of aan te kopen. Hierbij wilt u graag weten waar u aan toe bent; wat is de bouwkundige staat van een gebouw en welke kosten kunt u verwachten op de korte en de langere termijn? Ook (aardbevings)schade aan uw gebouw kan een aanleiding zijn om ons in te schakelen.

Bij de conditiemeting conform de NEN 2767 worden vastgoedbeheerders op een complete gestandaardiseerde manier de kans gegeven om de (technische) kwaliteit van bouwwerken in beeld te brengen. Door middel van het vergelijken van die beelden is zichtbaar te maken of de beheerdoelen worden bereikt.

Doel bouwkundige inspectie

Het doel van onze bouwkundige opname is het geven van inzicht in:

  • de staat van onderhoud van het gebouw en de kosten voor direct noodzakelijk herstel van gebreken aan het gebouw (achterstallig onderhoud).
  • de onderhoudskosten of de te verwachten kosten naar aanleiding van gebreken voor de komende jaren.

Ons rapport kan voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie. 

In onze rapportage kunnen wij ook uw ambitie voor verbeteringen aan het bouwwerk meenemen. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor het verbeteren van comfort, verduurzaming en of het actualiseren van de gebruiksveiligheid.

Inspectie sloop- of renovatiewerkzaamheden

Ter voorkoming van van onterechte schadeclaims kunt u als u sloop- of renovatiewerkzaamheden wilt uitvoeren, voorafgaand aan de sloop- of renovatiewerkzaamheden de staat van (belendende) bouwwerken door ons laten vastleggen. Wij verrichten deze bouwkundige vooropnames aan de hand van de 'Richtlijn Bouwkundige Opname' van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Inspectie aardbevingsschade provincie Groningen

Als gevolg van de gaswinning door de NAM in de provincie Groningen, vinden er aardbevingen plaats. Deze bevingen kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken. Regelmatig komt het voor dat een bewoner of een bedrijf het niet eens is met het schaderapport van een door het CVW ingeschakelde expert. In dat geval heeft de gedupeerde recht op het laten uitvoeren van een contra-expertiseonderzoek, op kosten van de NAM (via het Centrum Veilig Wonen). Gebouweninspectie Nederland kan door u ingeschakeld worden om dit onderzoek uit te voeren. Vanuit ons kantoor in Appingedam hebben wij veel ervaring met de gevolgen van aardbevingsschade en kennen wij de procedure. Wij kunnen ons heel goed verplaatsen in de situatie van de gedupeerden.

Ons contra-onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de schades waarover de opdrachtgever het niet eens is met de inspecteur, die is ingeschakeld door het Centrum Veilig Wonen (of in het verleden de NAM). Het doel van de keuring is het onafhankelijk opnieuw beoordelen van de schade, de mogelijke oorzaak en het verkrijgen van inzicht in de kosten van herstel. Ons bouwkundig onderzoek betreft een visuele inspectie, waarvan de waarnemingen en de bevindingen in een rapportage worden vastgelegd, alsmede de taxatie van de herstelkosten. Dit rapport wordt vervolgens door onze opdrachtgever ingediend bij het Centrum Veilig Wonen ter beoordeling.

Vragen of kennismaken?

Wilt u meer weten over onze bouwkundige inspecties en wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen met Anthony Voets via 0528-331100, per mail of via ons contactfomulier.