Onze asbestinventarisaties worden onafhankelijk, snel en deskundig voor u uitgevoerd, conform het 'Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’. Dit doen wij in het kader van de (gedeeltelijke) sloop of renovatie van uw bouwwerk of object, een calamiteit (bijvoorbeeld een brand), of het in beeld brengen van risico’s ten aanzien van uw vastgoedportefeuille. Het doel van onze inventarisaties is om asbesthoudende elementen in een gebouw of object voor u in kaart te brengen. Dit vormt de basis voor het creëren van een asbestveilige omgeving.
Als er tijdens onze asbestinventarisatie of bouwkundige inspectie blijkt dat er in uw gebouw sprake is van een mogelijke besmetting met asbest, kan ons advies zijn om een lucht- en risicobeoordeling uit te voeren. Dit doen wij conform de NEN 2991. Met behulp van kleefmonsters en eventueel luchtmetingen geven wij u advies over de actuele en potentiële asbest gerelateerde risico’s in uw gebouw. In onze risicobeoordeling stellen wij voor u vast of, en zo ja welke, maatregelen er genomen kunnen worden om in uw gebouw een comfortabele en veilige (werk)situatie te behouden of te creëren.
gebouweninspectie Nederland - Sloop begeleiding
Is het sloopproces lastig voor u en zijn (meer)kosten moeilijk te doorgronden? Door onze jarenlange ervaring in de sloopwereld kunnen wij u hierin adviseren en stellen wij ons netwerk van deskundige bedrijven voor u open. Wij verzorgen het sloopbestek, de sloopvergunning en selecteren samen met u een geschikte sloopaannemer. Tevens kunnen wij toezicht houden op de sloop zelf. Op deze manier weet u zeker dat de sloop goed, veilig en efficiënt wordt uitgevoerd en uw pand vakkundig en op tijd is gesloopt.
Ook bij sloop, renovatie en nieuwbouw van gebouwen speelt ecologie vaak een belangrijke rol. Vanuit de natuurwetgeving is het in veel gevallen verplicht om meer inzicht te krijgen in de invloed van de geplande werkzaamheden op de plaatselijke flora, fauna en beschermde natuurgebieden. Door tijdig rekening te houden met ecologische aspecten kan mogelijke vertraging van uw project worden voorkomen. Ons zusterbedrijf Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus; dit betekent waarborging van onze kwaliteit en helderheid over onze werkwijze.
gebouweninspectie Nederland - Binnenklimaat
gebouweninspectie Nederland - Meetcertificaten
Ons meetcertificaat vormt één van de instrumenten, die nodig zijn voor een gedegen taxatie van uw vastgoed. Het certificaat is een plattegrondtekening van elke verdieping van uw gebouw. In ons meetcertificaat conform NEN 2580 worden de verschillende oppervlaktewaarden door ons bepaald, samen met de functies van uw gebouw. Met dit meetcertificaat worden waardebepalende onderdelen van uw gebouw nauwkeurig in beeld gebracht, en overzichtelijk gerapporteerd. Hiermee bieden wij u (en uw huurder of koper) duidelijkheid en transparantie.
gebouweninspectie Nederland - Cussussen en Workshops
Wij vinden het belangrijk om onze kennis en praktijkervaringen te delen met onze opdrachtgevers. Dit doen wij onder meer door het geven van cursussen en workshops m.b.t. Flora- en fauna aspecten binnen sloop- en renovatieprojecten. Ook geven wij trainingen in asbestherkenning en asbestonderzoek. Deze praktijkcursussen verzorgen wij bij diverse opdrachtgevers, die veelal in hun dagelijkse werk te maken krijgen met Flora- en Fauna- en/of asbestonderzoek. Voorbeelden: wooncorporaties, aannemers, projectontwikkelaars en (semi)overheden. Deze trainingen kunnen verzorgd worden in groepen, maar ook individueel.