NTA8800 niet van kracht vanaf 1 jan 2020

De ingang van de nieuwe BENG-eisen en de NTA8800 zullen niet ingaan op de beoogde datum 1 januari 2020. De planning hiervoor kan niet op tijd gehaald worden.
Skyline-den-haag_news_detail

Als belangrijkste reden wordt aangegeven dat de software 6 maanden voordat de NTA8800 van kracht wordt, beschikbaar moet komen. De ontwikkeling van de software heeft te maken met een aantal cruciale zaken. Zo moeten de norm, en daarmee het opnameprotocol, helemaal definitief zijn. Daarna vinden er gevoeligheidsstudies plaats, waarmee wordt gekeken of de rekenresultaten bij alle softwarepartijen gelijk zijn. Op dit moment zijn zowel de norm als de opnameprotocollen nog aan wijzigingen onderhevig. Vabi heeft aangegeven dat de software in kwartaal 4 van 2019 als marktklare versie opgeleverd kan worden.

Nieuwe ingangsdatum nog onbekend

Het is nog niet bekend wanneer de NTA8800 wel van kracht wordt. De nieuwe datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. De minister stuurt in juni 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de BENG-eisen en de bijbehorende planning.

Energielabel utiliteit nu goedkoper

Gezien de te verwachten extra opname-inspanning vanuit de NTA8800 adviseren wij om het energielabel voor utiliteit nu te regelen. Vanuit Gebouweninspectie Nederland willen wij u daarbij graag ondersteunen. Voor meer informatie klik hier

bron: Vabi
« Terug naar het nieuwsoverzicht