Energielabel Utiliteit

Eco Reest kan het Energielabel opstellen conform de BRL 9500 deel 03: NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO®-, respectievelijk het NL-EPBD®-procescertificaat voor ‘ENERGIEPRESTATIEADVISERING’. Het is niet altijd duidelijk wanneer een energielabel verplicht is.

ISSO publicatie 75.1 “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen-Energielabel” versie 2013 biedt uitsluitsel. Dit is het uitvoeringsprotocol onder de BRL 9500 deel 03, op basis waarvan energielabels voor bedrijfspanden moeten worden opgesteld, zoals vastgelegd in de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Het hebben van een Energielabel bij verkoop of verhuur is niet verplicht bij de volgende gebouwen:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet van 1988 of in de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening (gemeenten kunnen hier uitsluitsel over geven);
 • Gebouwen, die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten;
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2;
 • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (tijdelijke gebouwen);
 • Gebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen, zoals onverwarmde logiesgebouwen (trekkershut);
 • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden en waarbij het energieverbruik minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • Deel van het gebouw met industriefunctie;
 • Deel van het gebouw met zogenaamde overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages en stations;
 • Gebouwen die onteigend worden/zijn (op basis van artikel 17 van de Onteigeningswet) en worden gesloopt.

Indien uw gebouw niet voorkomt in de bovenstaande lijst, is een Energielabel verplicht bij verkoop en verhuur.

Opstellen energielabel

Voor het opstellen van het Energielabel neemt de gediplomeerde EPA-adviseur Energielabel Utiliteitsgebouw uw pand op, stelt het Energielabel op en meldt dit af bij RVO. Graag ontvangen wij vooraf zoveel mogelijk tekeningen op schaal van uw object, zodat we kosteneffectief kunnen werken. Als u daarbij een contactpersoon hebt met kennis van het object, regelen wij de rest voor u. Wij hebben al vele Energielabels voor gebouweigenaren afgegeven en zijn bekend met de gestelde eisen uit de Regeling Energieprestatie Gebouwen. De kosten voor het opstellen van een energielabel zijn afhankelijk van het aantal unieke installaties (verwarming, koeling én ventilatie) in het object. We stellen graag een offerte-op-maat op voor uw object, waarna we één week na het ontvangen van de voorinformatie het afgemelde Energielabel kunnen leveren.

Energielabel én Meetcertificaat NEN 2580

Zoals aangegeven ontvangen we graag tekeningen van een object. Van veel objecten zijn niet altijd de actuele tekeningen beschikbaar. Dat houdt ons uiteraard niet tegen om een energielabel voor u op te stellen. Als we toch bezig zijn met het inmeten van uw object voor het Energielabel, kunnen we meteen een Meetcertificaat conform NEN 2580 opstellen, die u kunt gebruiken bij verhuur en taxatie van het object. We stellen graag een offerte-op-maat op voor uw object, waarna we één week na het ontvangen van de voorinformatie het afgemelde Energielabel en Meetcertificaat kunnen leveren.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De EIA is van toepassing op investeringen in:

A. Bedrijfsgebouwen
B. Processen
C. Transportmiddelen
D. Duurzame energie
E. Energieadvies

Belangrijke wijzigingen voor 2018 zijn:

 • Eisen voor warmtepompen en warmteterugwinning worden aangescherpt
 • LED-verlichting aangescherpt naar minimaal 130 lumen per watt
 • LED-verlichting komt niet meer in aanmerking bij nieuwbouw alleen bij vervanging bestaande bouw
 • Toevoeging koud- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen
 • U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. In 2017 was dit 55%.

Gebouwpakket

Naast een Energielabel en Meetcertificaat kunnen andere onderzoeken gewenst zijn, bij de transactie van uw vastgoed. Gebouweninspectie is een one-stop-shop voor gebouwonderzoek, met inbegrip van het Energielabel, Meetcertificaat, Bouwkundige keuring, Asbestinventarisatie en Bodemonderzoek (samen met Eco Reest BV, ons zusterbedrijf). We stellen graag een offerte-op-maat op voor uw object, waarna we alle onderzoeken op de afgesproken tijd aan uw rapporteren. Naast rapportage bieden we ook onderhoud aan, op het platform ViaVia.info. Wij kunnen u hier diverse abonnementen bieden.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen via 0528-331100, per mail of via ons contactfomulier.