Green Deal Wooncorporaties zonnepanelen voor asbestdaken

Woningcorporaties die asbestdaken willen vervangen, hebben vanaf 2014 recht op de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Dat blijkt uit het Belastingplan 2014 dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Aedes pleit al een aantal jaar voor deze beleidswijziging

Op termijn mogen woningen geen dak meer hebben dat asbest bevat. Daarom nam Aedes het initiatief om met het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) een Green Deal Asbestdaken te sluiten. Daarin is geregeld dat corporaties die asbestdaken vervangen door zonnepanelen in aanmerking komen voor fiscale voordelen.

Wettelijke uitsluiting opheffen voor corporaties
Bedrijven die investeren in asbestsaneringen kunnen nu al gebruikmaken van de MIA. Woningcorporaties konden tot nu toe als ‘bedrijfsmatige verhuurders’ van woonruimten geen gebruik maken van deze aftrek. Het kabinet stelt nu voor om deze wettelijke uitsluiting voor woningcorporaties op te heffen. Dat betekent dat corporaties die asbestdaken saneren, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, nu ook in aanmerking komen voor de MIA.

Green Deal
Aedes sloot in 2012 met het ministerie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) een Green Deal Asbestdaken.  Aedes bepleitte daarom al langer het opheffen van de wettelijke uitsluiting en is blij dat het kabinet hier nu gehoor aan geeft. Asbestsanering blijft onverminderd een belangrijk aandachtsgebied voor woningcorporaties.

Corporaties die asbestdaken vervangen voor zonnepanelen kunnen nu al gebruik maken van de EIA (Energie Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Wat is een greendeal?
Een Green Deal is een afspraak tussen de overheid en marktpartijen om concrete duurzame initiatieven te stimuleren. Doel is het wegnemen van belemmerende regelgeving en het ontwikkelen en financieren van duurzame innovaties die anders moeilijk van de grond zouden komen. Deze initiatieven kunnen vervolgens als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

Wat houdt de Green Deal asbestdaken in?
Binnen de Green Deal asbestdaken hebben Aedes en het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) afgesproken om een regeling te ontwikkelen die corporaties stimuleert om zonnepanelen te plaatsen op het moment dat een asbestdak wordt gesaneerd. Onderdeel van de deal is een handreiking die Aedes, het ministerie en Agentschap NL samen met corporaties ontwikkelen. Download hier het handboek.

Wat houdt de stimuleringsmaatregel precies in?
Corporaties die asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen kunnen in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Hierbij zijn twee regelingen van belang: de EIA (Energie Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen kan de EIA worden aangevraagd. Wanneer de corporatie tegelijkertijd een asbestdak saneert geldt ook de Vamil regeling. Voor het verwijderen van alleen asbestdaken, geldt dit fiscale voordeel niet. Op de website van Agentschap NL staat meer informatie over de regelingen en hoe ze aan te vragen zijn.

Voor meer informatie en hulp bij het onderzoek (asbestinventarisatie), de subsidieregelingen en de aanschaf van de zonnepanelen kunt u contact opnemen met Marnick Pinxterhuis en Anthony Voets van ons bureau via 0528-373982 of per mail.

bron: Aedes, Agentschap NL
« Terug naar het nieuwsoverzicht