Provincie Flevoland bijna 5 ton subsidie "asbest eraf, zonnepanelen erop"

In 2013 en 2014 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Voor deze landelijke stimuleringsregeling stelt de provincie Flevoland 486.390 euro beschikbaar.

Stimuleringsregeling

In tien provincies is de stimuleringsregeling opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Gedeputeerde Bert Gijsberts: "Deze regeling past perfect in het streven van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn."  ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische bedrijven met een jaarlijkse standaardopbrengst van minimaal 25.000 euro (Landbouwtelling 2012).

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt 3 euro per vierkante meter dak. Dat komt neer op ongeveer 30 procent van de verwijderingskosten. Voor de regeling moet minimaal 400 m2 asbestdak worden verwijderd. Ter vervanging moeten op (een deel van) het dak zonnepanelen met een minimale productie-capaciteit van 15.000 Watt-piek worden geplaatst. Dat mag ook op een ander gebouw op dezelfde bedrijfslocatie. De maximale subsidie bedraagt 7.500 euro. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen worden ingediend tot 1 september 2014. De subsidiepot bedraagt in totaal 486.390 euro in Flevoland.

Klik hier voor de Regeling.

Voor meer informatie en hulp bij het onderzoek (asbestinventarisatie) en de aanschaf van de zonnepanelen kunt u contact opnemen met Marnick Pinxterhuis en Anthony Voets van ons bureau via 0528-331100 of per mail.

bron: asbest van het dak
« Terug naar het nieuwsoverzicht