Aedes Handboek Asbest

Om wooncorporaties te ondersteunen heeft Aedes een herziene versie van het Handboek Asbest uitgegeven. Via onze website kunt u dit Handboek Asbest downloaden.

Herziening handboek asbest

Met het in werking treden van het Bouwbesluit in april 2012, zijn veel zaken rond asbest veranderd. Zo vervielen het vergunningsstelsel en de parapluvergunning. Asbest roept veel vragen en brengt veelal veel onrust bij bewoners. Mede op verzoek van een aantal woningcorporaties heeft Aedes, de vereniging van wooncorporaties, daarom in dit herziene handboek ook extra aandacht besteedt aan communicatie met bewoners en crisiscommunicatie.

Bij renovatie of sloop van woningen met asbesthoudende materialen moet zeer voorzichtig worden omgesprongen met het opruimen van het materiaal, zodat er geen schadelijke deeltjes kunnen vrijkomen. Bij asbestverwijdering zijn behalve de corporatie vaak meerdere marktpartijen en overheidsinstanties betrokken, dit betekent een complex proces. Het maken van beleid en het in kaart brengen van alle spelers is dan ook van groot belang.

Handboek Asbest

Het handboek asbest ondersteunt bij het maken van beleid en het doorontwikkelen van goed opdrachtgeverschap. Klik hier om het handboek te downloaden.

Voor meer informatie over asbest of asbestinventarisaties kunt u contact opnemen met Marnick Pinxterhuis van ons bureau via 0528-331100 of per mail.

« Terug naar het nieuwsoverzicht