Convenant asbestdak eraf, zonnepanelen erop!

Het IPO heeft met de provincies een convenant ondertekend voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen.

Doelgroep

In aanmerking voor subsidie komen agrarische ondernemers (zowel individueel als gebundeld via initiatieven van coöperaties), die eigenaar zijn van bedrijfsgebouwen met asbestdaken. Dit convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt op van 31 december 2014.

Convenant

Het convenant regelt dat 20 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt toegevoegd aan het provinciefonds waarmee de provincies deze sanering stimuleren. Er wordt alleen subsidie verleend voor de sanering als er zonnepanelen geplaatst worden op nieuwe daken. Dit schept de mogelijkheid om in één klap het asbest op te ruimen én te zorgen voor de productie van meer duurzame energie. De opbrengst van de zonne-energie helpt de landbouwondernemers om de financiering van de sanering rond te krijgen.

De provincies stellen gezamenlijk de regelingen op die nodig zijn om deze stimulering uit te voeren. De stimulering zal in 2013 en 2014 worden uitgevoerd. Per 2024 geldt een verbod op het bezit van een asbestdak. Met de uitvoeringen van de regelingen leveren de provincies (gezamenlijk) een inspanning om te streven naar het saneren van 4 mln. m2 asbestdak, bovenop de 4 mln. m2 asbestdak dat jaarlijks al volgens ongewijzigd beleid gesaneerd wordt.

De ondergetekenden van het convenant achten het vanuit milieu- en gezondheidsoverwegingen van belang dat asbestdaken eerder worden vervangen door niet-asbesthoudende daken dan op het eind van de economische levensduur van het asbestdak. Hiermee wordt de periode dat het asbestdak erodeert ingeperkt.

In het convenant is ook opgenomen dat alle stappen, van asbestmelding tot stort zullen worden ingevoerd in het landelijke asbest volgsysteem (LAVS).

Verdeling budget

De verdeling onder de Provincies van het door het ministerie van I en M uitgekeerde bedrag van € 20 mln., bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van CBS-cijfers met betrekking tot de hoeveelheid agrarische bedrijven per provincie (2010) volgens onderstaande berekening. Bij deze berekening van de verdeling van het bedrag van € 20 mln. is uitgegaan van deelname van alle Provincies. Bij minder deelnemende Provincies wordt een herberekening gemaakt.

Provincies            Kasbudget 2012 (x € 1000)

Drenthe                  1.044

Flevoland                523

Friesland                1.590

Gelderland             3.418

Groningen              928

Limburg                  1.365

Noord-Brabant       3.568

Noord-Holland        1.387

Overijssel                2.464

Utrecht                    813

Zeeland                  896

Zuid-Holland          2.004

Totaal                    20.000

Klik hier om het convenant te lezen.

Begeleiding of meer informatie nodig?

Gebouweninspectie Nederland kan u begeleiden bij zowel de verwijdering van de asbestdaken als het plaatsen van de zonnepanelen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marnick Pinxterhuis via tel 0528-331100 of per mail info@gebouweninspectie.nl

bron: IPO
« Terug naar het nieuwsoverzicht