Nieuwe regeling zonnepanelen op asbestdaken

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen, en voor agrarische ondernemers wordt het ook fiscaal nog aantrekkelijker gemaakt om de sanering van asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnecollectoren. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) sluit daarover een Green Deal met landbouworganisatie LTO, meldt hij gisteren aan de Tweede Kamer.

Stimulering zonne-energie

In de voorjaarsnota is 22 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van zonne-energie. Dit geld wordt vanaf juli aanstaande tot en met eind 2013 beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidie van 15 procent voor zonnepanelen. Voor de agrarische sector wordt deze subsidie gestapeld op een aantal fiscale maatregelen die moeten bevorderen dat de sanering van oude asbestdaken wordt gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen.

Voor het onderdeel asbestsanering kan gebruik gemaakt worden van de milieu-investeringsaftrek (MIA); op het plaatsen van de zonnecollectoren kan de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegepast. Daar komt bij dat, in het kader van een Green Deal met de LTO, de totale vervangingsoperatie onder de regeling willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (Vamil) kan worden gebracht. Met elkaar kunnen deze maatregelen een belastingvoordeel van ruim 12 procent opleveren.

LTO

LTO gaat actief haar leden informeren en stimuleren om van dit pakket maatregelen gebruik te maken. Daartoe wordt een eenvoudige handleiding geschreven. Atsma: ,,De ervaring is dat agrariërs de regelgeving en de aanvraag van fiscale voordelen maar een ingewikkelde zaak vinden. Ik ben blij dat LTO nu de handschoen oppakt om een versnelling van oude asbestdaken te stimuleren.’’
Volgend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is boeren, maar bijvoorbeeld ook flatverenigingen die een groot dakoppervlak vol zonnecollectoren plaatsen, meer geld te laten verdienen aan hun (tijdelijke) overcapaciteit. Ze zouden dan hun op zonrijke dagen opgewekte elektriciteit die teveel is voor eigen gebruik, moeten kunnen ‘salderen’ met de energiemaatschappij, waardoor ze per saldo geen energiebelasting betalen voor gewone  stroom die ze van het net afnemen op momenten dat de zon minder elektriciteit levert. In 2013 worden de mogelijkheden en effecten van het ‘salderen buiten eigen dak’ onderzocht. Omdat de fiscus hierdoor energiebelasting misloopt, is hiervoor vanaf 2014 10 miljoen euro ingeboekt.

Atsma hoopt dat de gunstige regelingen voor zonne-energie eraan bijdragen dat er een versnelling komt in het opruimen van oude asbestdaken op agrarische bedrijfsgebouwen. Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen. Driekwart daarvan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen. Met name wanneer de verwering van het materiaal toeslaat, kan dit een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Binnenkort komt Atsma met een analyse van maatschappelijke kosten en baten van het saneren van deze daken; op basis daarvan zal worden vastgesteld in welk jaar alle asbestdaken uiterlijk van de boerderijen verdwenen moeten zijn. Sinds 1994 mag asbest op geen enkele wijze meer in de bouw worden toegepast.

Klik hier voor de kamerbrief.

Wilt u meer weten over het toepassen van zonnepanelen? Neemt u dan gerust contact op met Marnick Pinxterhuis van ons bureau via tel. 0528-373982 of via ons contactformulier.

bron: Rijksoverheid
« Terug naar het nieuwsoverzicht