Wijziging wetsvoorstel asbest en asbesthoudende producten

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging houdt verband met verwijdering van asbest en asbesthoudende producten.
Asbest2_news_detail

Klik op deze link om naar de wijziging te gaan. 

In onderdeel A wordt het wetsvoorstel aangepast om te stimuleren dat bij het verwijderen van een asbestdak zonder (goed functionerende) dakgoot tegelijkertijd op basis van vrijwilligheid de met asbest verontreinigde toplaag van de bodem in de afwateringszone onder het dak wordt verwijderd. Hiertoe wordt het mogelijk gemaakt om een eenvoudige maar met voldoende waarborgen omklede procedure te volgen in plaats van de procedure die anders volgens de Wet bodembescherming moet worden gevolgd. De onderdelen B en C zijn technische wijzigingen om spoedige inwerkingtreding mogelijk te maken van artikel I, onderdeel H, van de wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer. Dit is nodig om te voldoen aan een Europeesrechtelijke verplichting.

« Terug naar het nieuwsoverzicht