Bouwtechnische keuring standaard in koopcontract

Vanaf 1 februari staat in het koopcontract voor huizen standaard een bouwkundig voorbehoud. Na een bouwtechnische keuring kan de koper afzien van het kopen van een huis als er ernstige gebreken zijn of als herstelkosten boven een bepaald maximum uitkomen.
Gebouweninspectie-bouwkundige_inspecties_news_detail

Door een bouwtechnische keuring standaard op te nemen, worden huizenkopers zich meer bewust van risico's en worden beter beschermd.

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond hebben dit afgesproken met de makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. VEH is blij met de stap: "Als de koper het voorbehoud niet wordt gegund, dan is die zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico's die dat met zich meebrengt."

Het bouwkundig voorbehoud wordt al veel gebruikt door huizenkopers, maar ze moeten nu nog zelf het initiatief nemen om het toegevoegd te krijgen aan het koopcontract. Dat wordt dus omgedraaid: het staat er voortaan standaard in en koper en verkoper kunnen samen besluiten om het voorbehoud te schrappen.

Bescherming consument

“De verwachting is dat het standaard opnemen van beide voorbehouden in het modelkoopcontract een positief effect zal hebben op het aantal consumenten dat de voorbehouden meeneemt in de definitieve koopovereenkomst”, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), mede namens minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA), in een Kamerbrief. In de toelichting van de modelkoopovereenkomst zal ook nadrukkelijk worden gewezen op de risico’s als een financieringsvoorbehoud of een bouwkundige keuring niet wordt opgenomen, schrijft Ollongren.

“Ik zie dit als belangrijke stap om de consument in een vaak krappe woningmarkt beter te beschermen”, schrijft Ollongren. In verhitte woningmarkten, zoals in Utrecht of Amsterdam, zouden kopers eerder afzien van een voorbehoud, schreef Ollongrens voorganger Ronald Plasterk in juli 2017 in een Kamerbrief. Uit een onderzoek bleek toen dat 63 procent een financieringsvoorbehoud opnam in het koopcontract en 20 procent een voorbehoud van bouwkundige keuring.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt ons inschakelen voor het uitvoeren van bouwkundige keuringen. Sinds 1 februari 2018 staat standaard in een koopcontract als voorbehoud de aanwezigheid van kostbare gebreken. Wij kunnen met de bouwkundige keuring deze gebreken in beeld brengen.


Onze standaard opnamemethodiek conform de conditiemeting zoals beschreven in de NEN 2767 geeft het inzicht in:
- De staat van onderhoud van het gebouw en de kosten voor direct noodzakelijk herstel van gebreken aan het gebouw (achterstallig onderhoud).
- De onderhoudskosten of de te verwachten kosten naar aanleiding van gebreken voor de komende 5 jaar.


Ons rapport voldoet aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.


Tevens worden er door ons verbeterkosten binnen onze opname opgenomen. Dit zijn kosten om de veiligheid en/of het comfort in uw pand te verhogen. Uitvoering hiervan is een aanbeveling en is niet direct noodzakelijk. Daarnaast kunnen wij indien gewenst voor u de stappen tot (verdere) verduurzaming van het pand inzichtelijk maken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht