Provincie Overijssel wil af van asbestdaken

Provinciale Staten stellen ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van het leefmilieu tot en met 2015. Speerpunt is de verwijdering van asbestdaken.

Samen met andere partijen ontwikkelt de provincie een groot aantal projecten die Overijssel schoner, veiliger, gezonder en duurzamer maken. Individuele burgers hebben daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Doel is een gezond woon- en werkklimaat in Overijssel. Een speerpunt in het Programma "Gezond en Veilig leefmilieu" is de verwijdering van asbest. Voor het verwijderen van asbestdaken op bedrijventerreinen is ruim 1 miljoen euro beschikbaar.

Het is de bedoeling dat de asbestdaken worden vervangen door geïsoleerde daken en zonnepanelen. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe de vervanging van asbestdaken op agrarische bedrijfspanden, woningen en instellingen het beste aangepakt kan worden. Asbestdaken kunnen door slijtage en brand gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

bron: Steenwijker Courant
« Terug naar het nieuwsoverzicht