Asbestinventarisatie na storm

De recente storm heeft veel overlast veroorzaakt. Als gevolg van schade aan stallen en schuren heeft Gebouweninspectie in korte tijd veel asbestinventarisaties uitgevoerd.

Stormschade

Tijdens de recente herfststorm en tijdens de storm van eind oktober waaiden onder meer bomen om en raakten dakpannen los en kwamen in de omgeving terecht. Op veel plaatsen ontstond er schade aan gebouwen. Een deel van die gebouwen heeft een agrarische functie, zoals stallen en schuren. Deze gebouwen hebben veelal asbestverdachte golfplaten op het dak liggen. In verschillende situaties zijn dan ook asbestverdachte golfplaten van het dak gewaaid en in de omgeving in stukken terecht gekomen. Dit was uiteraard een onwenselijke situatie die zo spoedig mogelijk opgelost moest worden. Opdrachtgevers wilden dat het dak zo snel mogelijk gerepareerd werd en dat de restanten golfplaten verwijderd werden.

Asbestinventarisaties

Om vast te stellen of de gebouwen asbesthoudende materialen bevatten en voor het vaststellen van de omvang van de schade en de eventuele asbestbesmetting in de omgeving zijn door Gebouweninspectie Nederland op diverse plaatsen asbestinventarisaties uitgevoerd. Op bijgaande foto is een voorbeeld van stormschades weergegeven. Belangrijk hierbij was onze snelheid van werken, onze communicatie met de opdrachtgever en/of eigenaren van de panden en ons gedegen asbestinventarisatierapport, waarmee de sloper vervolgens zo snel mogelijk aan de slag kon.

Voor meer informatie over asbestinventarisatie, bouwkundige opnames en sloopbegeleiding kunt u contact opnemen met Marnick Pinxterhuis via 0528-331100 of per mail.

« Terug naar het nieuwsoverzicht