Energielabel woningen eigenaars/makelaars

Sinds 1 januari 2008 is het verplicht bij verkoop en/of verhuur van een woning een energielabel te overleggen. Sinds januari 2015 wordt hierop streng gehandhaafd.

Webapplicatiecheck

De eerste methode voor het verkrijgen van een ‘definitief Energielabel’ is via de web applicatie op https://www.energielabelvoorwoningen.nl/. Deze methode is vooral geschikt voor woningeigenaren, die hun woning verkopen. De verkoper van de woning logt op de website in met zijn DigID en controleert het ‘voorlopige Energielabel’. De woningeigenaar heeft de mogelijkheid om in deze web-applicatie eigenschappen van de woning die niet kloppen aan te passen. Via de web-applicatie krijgt de verkoper door welke woningkenmerken moeten worden onderbouwd door middel van bewijsstukken. Er zijn instructies over welke bewijsstukken nodig zijn. Om het ‘voorlopig Energielabel’ om te zetten in een ‘definitief Energielabel’, kiest de woningeigenaar een erkende Energielabeldeskundige, die de aangeleverde bewijsstukken controleert en certificeert. Onze adviseurs zijn gediplomeerde EPA-adviseurs voor woningen en benoemd als erkende Energielabeldeskundige. U kunt kiezen voor Anthony Voets of Marnick Pinxterhuis.

Na controle en certificering van de bewijsstukken en na akkoord verklaring door de verkoper wordt een definitief Energielabel geregistreerd, gegenereerd en door RVO.nl afgegeven. Indien het aangeleverde bewijsstuk niet akkoord is, dan verzoekt de erkende Energielabeldeskundige de verkoper om aanvullende bewijsstukken toe te voegen. Als uiteindelijk de verkoper geen (goed) bewijsstuk kan aanleveren, wordt voor dit kenmerk de waarde van het ‘voorlopige Energielabel’ overgenomen. Wij controleren de bewijsstukken op afstand, conform de eisen van RVO (geen woningbezoek). De kosten van de beschreven webapplicatiecheck bedragen EUR 25,-- incl. BTW (bij aanvulling van bewijsstukken EUR 10,-- per aanvullende aanvraag).

Hulp bij webapplicatie

Het aanleveren van bewijsmiddelen kan een hoop gedoe geven, ook  al staan er instructies op de webapplicatie wat er van u verlangd wordt. Wij bieden daarom ook de mogelijkheid om woningeigenaren te helpen bij het invullen van de webapplicatie. Onze erkende Energielabeldeskundige loopt uw woning door voor de inventarisatie van de correcte woningkenmerken en maakt foto’s van de onderdelen waarvoor aanvullende bewijsstukken noodzakelijk zijn. Wij zorgen dat de correcte kenmerken en foto’s samen met u worden geladen in de webapplicatie. Vervolgens voert de adviseur samen met de woningeigenaar de correcte kenmerken in de webapplicatie in en wordt de aanvraag gelijk goedgekeurd door ons bureau. Tenslotte wordt een definitief Energielabel geregistreerd, gegenereerd en door RVO.nl afgegeven. De kosten van de beschreven hulp bij webapplicatie bedragen EUR 99,-- incl. BTW.

Wij hebben inmiddels al vele Energielabels voor woningeigenaren afgegeven en we zijn bekend met de gestelde eisen en de stappen die doorlopen moeten worden vanuit RVO.

Energiebesparingonderzoek

Wilt u naast het huidige energielabel vooral energie besparen, dan kan de erkende deskundige ook een energiebesparing onderzoek voor u opstellen, met daarin slimmerikpraktische besparingsmogelijkheden. We kijken dan naar zowel technische maatregelen (isolatie en installatie), als comfort-verbetering en simpele gratis bespaartips voor apparatuur en verlichting. De werkzaamheden met betrekking tot energielabels en EPA maatwerkadviezen voor woningen voert Eco Reest uit samen met 2 partners (ZuinigWonen en Duvast Energie& Vastgoed) onder de naam De SlimmeRik.

Wilt u meer weten over energiebesparing of -opwekking en wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen met Anthony Voets via 0528-331100, per mail of via ons contactformulier.

Via deze link ziet u een prikkelende film over energiebesparing en de energiesector.