Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Energielabels zijn niet alleen verplicht voor woning bij verkoop en /of verhuur, maar ook voor utiliteitsgebouwen.

Voorwaarde is dat een utiliteitsgebouw groter is dan 50 m2 en een kantoor- , winkel-, bijeenkomst-, gezondheid-, en/of logiesfunctie heeft. Werkplaatsen en opslagruimten (bijv. distributiecentra) hebben  een industriefunctie, en zijn niet labelplichtig.

Daarnaast zijn een aantal uitzondering benoemd, waarvoor een energielabel opstellen niet verplicht is (maar wel kan):

  • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet van 1988 of in de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening (gemeenten kunnen hier uitsluitsel over geven);
  • Gebouwen, die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten;
  • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (tijdelijke gebouwen);
  • Gebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen, zoals onverwarmde logiesgebouwen (trekkershut);
  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden en waarbij het energieverbruik minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
  • Deel van het gebouw met industriefunctie;
  • Deel van het gebouw met zogenaamde overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages en stations;
  • Gebouwen die onteigend worden/zijn (op basis van artikel 17 van de Onteigeningswet) en worden gesloopt.

Indien uw gebouw niet voorkomt in de bovenstaande lijst, is een Energielabel verplicht bij verkoop en verhuur.

Valt uw gebouw wel binnen de verplichting zijn we u graag van dienst uiteraard. De tariefstellingen voor een energielabel hangen af van de omvang van het gebouwdeel waarvoor een energielabel moet worden opgesteld.

Vanaf opdrachtverstrekking tot het leveren van een energielabel rekenen we ongeveer een maand, maar sneller kan in overleg geregeld worden.

Voorwaarden voor een effectieve opname zijn een plattegrondtekening en toegang tot het gehele gebouw. 

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Specifiek voor kantoren is een beleidsregel opgesteld die stelt dat kantoren in 2023 minimaal een energielabel C moeten kunnen overleggen. Echter, dat geldt niet voor alle kantoren in Nederland.

Een kantoor dient een vloeroppervlakte te hebben van meer dan 100 m2 en dient meer dan 50% van het totale gebouwoppervlakte te beslaan. Een kantoor van 150 m2 bij een werkplaats van 1.000 m2 is dus niet verplicht een C label te overleggen in 2023. Wel moet een energielabel worden opgesteld bij verkoop en/of verhuur.

Ingewikkeld? Meer informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren, maar praktischer is om even contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Energielabel en meetcertificaten

Zoals aangegeven ontvangen we graag tekeningen van een object. Van veel objecten zijn niet altijd de actuele tekeningen beschikbaar. Dat houdt ons uiteraard niet tegen om een energielabel voor u op te stellen.

Als we toch bezig zijn met het inmeten van uw object voor het Energielabel, kunnen we meteen een Meetcertificaat conform NEN 2580 opstellen, die u kunt gebruiken bij verhuur en taxatie van het object.

We stellen graag een offerte-op-maat op voor uw object, waarna we binnen een maand na het ontvangen van de voorinformatie het afgemelde Energielabel en Meetcertificaat kunnen leveren.

Comfort, binnenklimaat en energiebesparing

Energielabels vertellen u of uw gebouw energiezuinig is, maar niet of het comfortabel is, en of u een gezond binnenklimaat heeft in het gebouw. Daarvoor heeft Gebouwen Inspectie Nederland een viertal CO2 meters beschikbaar, die tevens de luchtvochtigheid en binnentemperaturen meten.

Deze meters kunnen bij u worden geplaatst, waarbij we adviseren dat minimaal voor een periode van een week te doen. We kunnen ze daarna uitlezen en in een beknopte rapportage de meettabellen presenteren.

Uiteraard is het ook mogelijk uitgebreider energiebesparing onderzoek te doen, waarbij energiebesparing en binnenklimaatonderzoek wordt gecombineerd.

Onze adviseurs Anthony Voets en Rasha Elias helpen u graag, dus neem gerust contact op via 0528-331100, per mail of via ons contactfomulier.