Energielabel voor nieuwbouw (woningen en utiliteitsgebouwen)

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht voor nieuw te bouwen woningen of utiliteitsgebouwen een toets uit te voeren conform de energielabelsystematiek om vast te stellen of wordt voldaan aan de nieuwe BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen.

Deze toets dient te worden bijgevoegd bij de aanvraag in het kader van de omgevingsvergunning.

Bij oplevering vindt echter een controle in het werk plaats of de toets bij de omgevingsvergunning ook wel overeenkomstig is uitgevoerd. Dit betekent dat het pand wordt gecontroleerd bij oplevering (installatie dient aanwezig te zijn, afbouw hoeft niet gereed te zijn).

Naast de fysieke controle van het gebouw worden ook documenten verzameld om te komen tot een realistisch mogelijk energielabel.

Zorg derhalve voor veel foto’s van de bouw, met name van de isolatie (overzichtsfoto, met herleidbare locatie en detailfoto’s van merk en type isolatie en correcte aansluiting) en vloerverwarming (overzichtsfoto, en details van dikte dekvloer en afstand van de leidingen).

Verder is een blowerdoortest wenselijk, en zorgen we voor een checklist van alle andere gewenste informatie.

De tariefstellingen voor een energielabel hangen af van de omvang van het gebouwdeel waarvoor een energielabel moet worden opgesteld.

Vanaf opdrachtverstrekking tot het leveren van een energielabel rekenen we ongeveer een maand, maar sneller kan in overleg geregeld worden.

Voorwaarden voor een effectieve opname zijn een plattegrondtekening en toegang tot het gehele gebouw. 

Onze adviseurs Anthony Voets en Rasha Elias helpen u graag, dus neem gerust contact op via 0528-331100, per mail of via ons contactfomulier.